Lucka 7

Genomför dialogmöten inför en regelförändring. När en myndighet ska förändra en regel, bjud in bransch, myndigheter och några företagare. Tillsammans kan ni jobba fram ett förslag som passar såväl företagare som myndighet.