Enkla regler för svenskt lantbruk

Antalet lagkrav som berör lantbruksföretag ökade med 120 % under perioden 1996 till 2016.  Det totala antalet lagkrav för en mjölkproducent med växtodling var ca 450 stycken. Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel. Det behövs tydlighet.

Lämna in dina förenklingsförslag här!

Har du tankar och idéer om hur regelbördan för svenskt lantbruk kan minskas? Vi samlar in förenklingsförslag som vi tar vidare för en analys av vilka effekter förslaget förväntas få. De inkomna förslag kommer analyseras av forskare, branschexperter och myndigheter.
Tack för att du hjälper till och förenklar!

Du har möjlighet att skicka in förslag fram under hela 2022. Välkommen åter!

Jag sitter alldeles för mycket på kontoret, det var inte därför jag blev bonde. Det ligger alltid där och gnager oron för att jag ska få en kontroll.

Lantbrukare i projektet Byråkratin belastar och kostar.

Läs mer om projektet Metodutveckling för regelförenkling här!