Julklapp<br />

Lucka 6

När ett intressant förenklingsförslag kommer till en myndighet bör den berörda myndigheten göra en översiktlig utredning av förenklingsförslaget så att det finns ett bra underlag inför dialog. Underlaget bör inkludera vad är problemet, vad är målet, hur många företag berörs, vilken lagstiftning berörs, vad är förslaget på lösning, vad händer om ingenting förändras (nollalternativ)?