Lucka 5

Undersök hur flera andra länder har tillämpat ett EU-baserat lagkrav! Kanske kan ett direktiv tolkas och tillämpas på annat sätt?