Lucka 4

Alla förenklingsförslag är inte lika bra! Det behövs en översiktlig bedömning av förenklingsförslagen som ett första steg. Exempelvis hur många företag berörs, hur stor effekt en förändring kan medföra, om det idag är svårt att göra rätt, relevans med mera. Gå vidare med de viktigaste förenklingsförslagen.

Julklapp