Lucka 3

Diarieför inlämnade förenklingsförslag, så att dessa kan följas och redovisas hur de behandlas vidare.