Lucka 23

Håll ett fysiskt möte på en gård för att diskutera olika myndigheters lagstiftning för samma verksamhet. Det ökar förståelsen kring komplexiteten samt motstående intressen från olika lagkrav.