Lucka 21

Bygg upp nationella expertkompetenser inom Länsstyrelsen. Dessa kan stötta lokala MPD i tillståndsprocessen och säkerställa att tillståndsmeningar och produktionsvillkor blir väl utformade.