Lucka 20

Uppdra i regleringsbreven att förenkla till fler (alla!) myndigheter. Många myndigheter har lagstiftning som berör jordbruket och har de inte i uppdrag att förenkla för företagen, kommer de att prioritera annat arbete.