Lucka 2

Skapa och marknadsför en hemsida där alla kan lämna in förenklingsförslag. Denna ska gälla för alla myndigheter, för det kan vara svårt att veta till vilken myndighet ett förenklingsförslag tillhör. Förslagslämnaren bör kunna välja om man vill vara anonym eller lämna kontaktuppgifter. Någon, kanske med hjälp av AI, behöver sortera förenklingsförslagen och skicka till rätt myndighet.