Lucka 19

Riktigt förenklingsarbete är ofta på detaljnivå. Generaliserande analyser bidrar sällan till förenklingsarbetet.