Lucka 18

Tänk på att skapa datasystem ”kan prata med varandra”, när nya system byggs upp.