Lucka 17

Inför lagändring: identifiera om det finns regelverk med liknande krav. Kan det kan finnas samordningsvinster eller motstridiga intressen?