Julklapp<br />

Lucka 16

Det behövs konsekvensutredning som tänker framåt. Blir ändringen en hjälp eller stjälp för företag som vill utvecklas?