Lucka 15

Bäst är problem som aldrig uppstår. Bättre konsekvensutredningar inför nya lagförslag, idag underkänns 50% av konsekvensutredningarna enligt Tillväxtverket.