Lucka 14

Samordna kontroller inom myndigheten. Ett första steg kan vara att alla berörda har kunskap om vilka övriga kontroller som genomförs. Finns det juridiska hinder?