Lucka 13

Synliggör förenklingsarbetet, det kan skapa en positiv spiral! Redovisa det förenklingsarbete som görs, exempelvis i årsredovisning och på hemsida. Genom detta påminns företagarna om problem som har försvunnit och ni kanske inspirerar andra myndigheter i sitt förenklingsarbete.