Lucka 12

Dokumentera förenklingsarbetet. Regelförenkling är ofta en långsam process, dokumentera vad som beslutas och genomförs så att andra kan ta vid och eventuellt hjälpa till.

Pratbubbla