Lucka 11

Arbetet med regelförenkling kan kräva flera åtgärder, ex utredningar. Någon måste ansvara för varje regelförenklingsförslag. Annars kommer förenklingsprocessen att avstanna.