Lucka 10

Samarbete mellan myndigheter och bransch är en framgångsfaktor i förenklingsarbetet. Kanske finns tekniska lösningar på problemet? Kanske är det en annan eller ny tolkning av ett begrepp eller behövs kunskapsunderlag, eller samarbeten?