Lucka 1

Om du vill förenkla för företag, fråga företagarna vad som ”skaver”?